PRZEGLĄDY GAZOWE

Instalacja kuchenki gazowej

Instancja urządzeń do sieci gazowej może być wykonywana tylko przez osoby do tego wykwalifikowane. Dotyczy to zarówno tak kuchenki gazowej, jak pieca gazowego. Fundamentalnym zagrożeniem wynikającym z samodzielnego podłączenia tych urządzeń jest stworzenie zagrożenia wybuchem! Konsekwencją drugorzędną jest utrata gwarancji takiego urządzenia. Warunkiem gwarancji jest udokumentowane protokołem przyłączenie kuchenki do sieci gazowej. Montując kuchenkę zawsze potwierdzam to dodatkowo wpisem do karty gwarancyjnej.

Przegląd instalacji gazowej

Gaz ziemny jest jednym z najniebezpieczniejszych paliw. Jego wybuch urasta do rangi katastrofy. Pary gazu potrzebują niewielkiego bodźca, by powstał zapłon. Nawet mała nieszczelność gazu może z powietrzem powodować mieszaninę o stężeniu w granicach wybuchowości.
Należy dokonać wszelkich starań, by instalacje gazowe w naszych domach były szczelne, a urządzenia zasilane gazem w pełni sprawne. W tym celu oferuję Państwu okresowy przegląd szczelności instalacji gazowej. Ma to na celu określić bezpieczeństwo budynku.
Kontrola szczelności instalacji gazowej polega na pomiarach czujnikiem wielogazowym stężenia gazu. Takiej kontroli dokonuję bardzo wnikliwie skupiając się na najbardziej krytycznych fragmentach instalacji i urządzeń. Miejsca newralgiczne, przy których uchybień nie ma prawa być to zawory odcinające gaz, łączenia rur, gazomierze, odbiorniki typu kuchenki gazowe i piecyki, podgrzewacze wody.
Okresowego przeglądu instalacji gazowej dokonuje się raz w roku. Elementy gumowe w instalacjach gazowych podlegają działaniu czasu i te należy wymieniać co 5 lat!
Opinia kominiarska, którą sporządzam w dwóch egzemplarzach zawiera opis przebiegu kontroli szczelności instalacji gazowej – jest zgodna z obowiązującym Prawem budowlanym i honorowana w gazowniach.
Instalacje muszą być szczelne.