PRZEGLĄDY KOMINIARSKIE

Okresowy przegląd kominiarski to procedura polegająca na ocenie stanu przewodu kominowego i podjęcie odpowiednich kroków. Najczęściej jest to czyszczenie mechaniczne tudzież manualne. Nowoczesny sprzęt kominiarski jakim dysponuję pozwala mi wykorzystać innowacyjne techniki czyszczenia komina.

Komin, którego światło jest znacznie pomniejszone przez osadzającą się smołę i sadzę jest niezdatny do użytkowania, a ponadto stanowi realne zagrożenie pożarem. Gazy powstające w wyniku topienia smolistej sadzy są mieszaniną wybuchową, która do zapłonu potrzebuje jedynie iskierki z pieca.
Wysoka temperatura podczas pożaru sadzy powoduje kruszenie spoiwa między cegłami i rozszczelnienie komina, a w najgorszym przypadku może doprowadzić do pożaru całego budynku. Dlatego warto pamiętać o profilaktyce, nim dojdzie do pożaru sadzy.
Aby uniknąć kary wysokości 500 zł konieczne są regularne przeglądy kominiarskie. Przewody spalinowe należy kontrolować nie rzadziej niż dwa razy w roku. Przewody wentylacyjne wymagają kontroli raz do roku, a piece kaflowe i kominki cztery razy w roku.
Wyczyszczenie komina należy zlecić osobie wykształconej w tym kierunku – kominiarzowi.
Każdy przegląd kominiarski, który wykonam dokumentuję protokołem uznawanym przez firmy ubezpieczeniowe.

Odbiory techniczne budynków

Aby oddać nową, lub zmodernizowaną o kanały wentylacyjne inwestycję do użytku, zarówno dom i inne nieruchomości należy sfinalizować budowę. Trzeba w tym celu skompletować dokumenty. Jednym z niezbędnych jest tzw. protokół kominiarski.
Obiór techniczny budynku przez kominiarza ma na celu ustalenie zgodności infrastruktury kanałów wentylacyjnych i kominowych z tę na projekcie.
Podczas odbioru budynku sprawdzam wiele szczegółów, które zapewnią Państwu bezpieczeństwo w wymarzonym domu.
Pozytywnie zaopiniowany przegląd budynku dokumentuję protokołem kominiarskim i wpisem w książkę budowy.
Odbiorów technicznych budynków mogą dokonywać jedynie kominiarze z tytułem mistrza.