Usługi przeciwpożarowe

 • Kontrola wydajności hydrantu;
 • Legalizacja gaśnic i hydrantów;
 • Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego ;
 • Przegląd drzwi przeciwpożarowych;
 • Montaż drzwi przeciwpożarowych;
 • Doradztwo w zakresie zaopatrzenia budynku w sprzęt przeciwpożarowy;
 • Organizacja szkoleń z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego;
 • Sporządzanie planów ewakuacji;
 • Organizacja ewakuacji próbnych;
 • Sporządzanie instrukcji przeciwpożarowych;
 • Sprzedaż gaśnic.

Świadczenie Państwu usług to czysta przyjemność.