Usługi przeciwpożarowe

  • Kontrola wydajności hydrantu;
  • Legalizacja gaśnic i hydrantów;
  • Przegląd i konserwacja podręcznego sprzętu gaśniczego ;
  • Przegląd drzwi przeciwpożarowych;
  • Montaż drzwi przeciwpożarowych;
  • Doradztwo w zakresie zaopatrzenia budynku w sprzęt przeciwpożarowy;
  • Organizacja szkoleń z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego;
  • Sporządzanie planów ewakuacji;
  • Organizacja ewakuacji próbnych;
  • Sporządzanie instrukcji przeciwpożarowych;
  • Sprzedaż gaśnic.

Świadczenie Państwu usług to czysta przyjemność.